NIST

KEMI på TG

ChemExper

 


ChemTime


Løst og fast om kemi


Web Elements


Månedens molekyle


The Elements

 

Dags dato

  FORSIDE  

Schropps

 

Datakataloger
 

Databog   Formelsamling og fysiske og kemiske data
     
NMR-spektre                  H-NMR og C-NMR-spektre for stofferne i DATAbogen (tabel :  kem. skift (H) og kem. skift (C))
     
Lægemiddelkataloget   Strukturformler for lægemidler og meget andet
     
Proteindatabank                 Proteinstrukturer, der som pdb-filer kan overføres til RasWin på skolens netværk Søg i søgefeltet f.x. human catalase (1DGH).   Klik på billedet af strukturen.  Vælg WebMol i Display Options under strukturbilledet.  Det er nu mange muligheder for visninger.  Prøv f.x. Select-funktionen  (kræver JAVA)
     
IUPAC                  Den internationale navngivningsdatabase
     
KIROS                  Identifikation og sikkerhed af stoffer på engelsk/dansk
     
ChemWeb   Artikelsøgning samt søgning i Beilstein
     
PubMed                  Oplysninger om alverdens sygdomme, proteinstrukturer, det humane genom
     
ChemFinder

 

Cambridges store kemiske søgewebsite
     
E-medicine   Medicinsk database på engelsk
     
Organisk syntese   Artikelsamling om organisk syntese på engelsk
     
NCBI   Den amerikanske genbank Søg i søgefeltet f.x. human catalase.   Klik på 1DGF.  Klik på View 3D Structure.  Der er nu flere muligheder.  Prøv f.x. at markere en del af primær strukturen vist nedenunder, og vælg Select/Show Selectet Residues og man får vist, hvilken del af proteinet, der svarer til det udvalgte.  (Kræver Cn3D)   Man kan også finde det tilhørende gen med sekvens og det hele.
     
ChemIndustry                  Website til søgning efter kemiske produkter
     
ChemiCare   Kemikaliemærkningsprogrammet, databasen, og arbejdspladsbrugsanvisninger
     
Humant genom                  De humane geners placering på kromosomerne (NCBI)
 

 

 
ToxNet   Engelsk toxiologisk database med henvisninger til artikler samt toxiologiske data
 

 

 
 

 

 

 


 

 

©

Tørring Gymnasium

  KEMI på TG 

Tom G. Sillesen

©