NIST

KEMI på TG

ChemExper

 


ChemTime


Løst og fast om kemi


Web Elements


Månedens molekyle


The Elements

 

Dags dato

  FORSIDE  

Schropps

 

NetUV
 

Ahorn

  Dansk
     

NatNet

  Dansk
     

Kemiske grundbegreber

  Dansk side fra KVL
     

Kemiske Horisonter

  Bog fra DTU
     

Skaller og orbitaler

  Dansk side fra Nakskov Gymnasium
     
Kemi for tiden

 

Aktuelle forskningsemner fra Kemisk forening
og Kemiingeniørerne
     
Kend kemien

 

Hjemmeside for ny lærebog til 1g
     

Chem4kids

  Amerikansk
     
Amerikansk virtuel kemi                 Martindales kemiske ressourcecentrum med links
til stort set alle områder af kemien
     
WebChemistry                  Liverpool Universitys virtuelle bibliotek med
masser af gode kemilinks
     
Redoxkemi   Redoxkemi fra universitetet på Hawaii
     

NetUV fra Umeå

  Svensk skolekemi
     
ChemTeam

 

God amerikansk side om gymnasierelevant kemi
     
ChemCom

 

God ressource om miljøkemi på engelsk
     
Biokemi

 

Undervisning i biokemi fra Mansfield University
     
Engelsk virtuel kemi UV

 

Med strukturer, figurer og animationer
     
Mark Rosens kemiside   Mange gode illustrationer og links på engelsk
     
Biologibogen

 

Gode biologiske links samt figurer og bioøvelser
     
ChemDex

 

Webleksikon fra Sheffield
     

Cellens biokemi

  Fra Renselaer University
     
     
     

 


 

 

©

Tørring Gymnasium

  KEMI på TG 

Tom G. Sillesen

©