NIST

KEMI på TG

ChemExper

 


ChemTime


Løst og fast om kemi


Web Elements


Månedens molekyle


The Elements

 

Dags dato

  FORSIDE  

Schropps

 

Standard-Kemi-Kage-reglement! (SK2R)

Følgende reglement er gældende for alle kemitimer og kemiøvelser, og reglementet er ikke til diskussion.
Højeste instanser i reglementet er Tom Sillesen og den til enhver tid siddende formand for KeA-holdet p.t. Carina Nørskov Bagge, 3a (subsidiært formanden for keB-holdet, dersom et KeA-hold, Herren forbyde det, et år ikke skulle findes). Afgørelser truffet af Tom Sillesen og den til enhver tid siddende KeA-formand er slet ikke til diskussion (skulle nogen alligevel finde på at diskutere det, se §11).
Reglementet gælder fra den dag det er underskrevet af alle elever på nuværende KeA-hold, og ret til ændringer ligger hos Tom Sillesen og den til enhver tid siddende KeA-formand, hvis opgave det i øvrigt er at videreføre denne ærværdige tradition. (B-) og C-niveau-hold har ingen beføjelser i forbindelse med reglementet.
Hvis elever/lærere nægter at bøje sig, bør de til en samtale med Rektor under tilstedeværelse af 1 eller flere kemilærere. Reglementet gælder for alle kemihold samt alle andre brugere af kemilaboratoriet.

§1.    Hvis Kemibøger på noget tidspunkt forefindes uden ekstra lag af celluloseforbindelser
         (:   bogindbindingspapir) eller andre kemiske forbindelser udover det fra forlagets side
          indbundne, thi straffes i henhold til §6. 

§2.    Hvis man ikke afleverer opgaver, rapporter og lignende til tiden (se §2.2) uden aftale
         med Tom Sillesen, thi straffes i henhold til §6.

 §2.2: Til tiden defineres som den fastsatte dato klokken 13:55 (i visse tilfælde, altså i tilfælde af
          4. time, er det klokken 15:35 og ikke 13:55).

 §3.    Når noget smadres:

  • Et stykke apparatur thi straffes i henhold til §8.
  • Andet udstyr thi straffes i henhold til §7.

 §4.    Hvis kagen glemmes på dagen, thi straffes i henhold til §6.

§5.     Hvis ens telefon afgiver en lydbølge til omgivelserne, thi straffes i henhold til §6.

§6.     Kage til hele holdet og dertil HÅN, dog max. indtil timen er slut, eller måske lidt mere
          hvis resten af holdet synes. 

§7.     Kage til hele holdet.  

§8.     3 gange kage til hele holdet (: nej, ikke 3 stykker af samme kage, men 3 stykker af 3
          forskellige kager. Othellolagkage som den ene er en nødvendighed).  

§9.     Afvigelser fra §2 og/eller §4: Akutte sygdomme, ulykker, begravelser, dødsfald o. lign. 

§10.   Mindst 1 gang om året skal faglæreren (også Tom) give kage i henhold til §7.

§11.   Ved enhver tvivl om reglementet træffes afgørelsen suverænt af Tom Sillesen og den til
          enhver tid siddende formand for KeA-holdet.

 

Vedtægter vedrørende kage

§12 stk. 1    En kage defineres som et stykke pr. næse på holdet, sådan en har Tom Sillesen og
                   den respektive lærer også!

§12 stk. 2    Et stykke kage defineres som et objekt med en masse på mindst 50 gram.

§12 stk. 3    En kage skal være hjemmebagt – det holder altså ikke at tage til bageren for at
                   slippe for hån!

§12 stk. 3.1 Othellolagkager må dog gerne købes, husk dog §12 stk. 2.

 

 


 

 

©

Tørring Gymnasium

  KEMI på TG 

Tom G. Sillesen

©