logo

Intra    Lectio    www   

Fag webs

Regler    Programmer    Trådløst print    Fag-webs   

 

Oprettet og administreret af de enkelte fags lærere og bruges til mangt og meget

   
Almen Sp.forst. Fransk Nat. grundf.
Almen St. forb. Fysik Naturgeografi
Billedkunst Historie Oldtidskundskab
Biologi Idræt Psykologi
Dansk Kemi Religion
Dramatik Matematik Samfundsfag
Engelsk   Spansk
Filosofi Musik Tysk