logo

Intra    Lectio    www   

IT-Regler

Regler    Programmer    Trådløst print    Fag-webs   

Den helt overordnede regel: Du skal opføre dig ordentligt.

Det gør du selvfølgelig, men skulle du blive i tvivl om, hvad det vil sige, så tjek det ud herunder.

Internettet - regler for brugen

Som elev og ansat ved Tørring Gymnasium har du adgang til vores trådløse net. Alle 1.g'ere får hjælp til at komme på nettet i løbet af den første uge. Har du brug for yderligere hjælp, kan du altid komme ind på IT-kontoret, så hjælper vi, så godt vi kan.

Når du er på vores netværk, så er den vigtigste regel: du skal opføre dig ordentligt. Du skal dermed være opmærksom på, at den danske straffelov faktisk også gælder på Tørring Gymnasium (-surprise!?).

Vores netværk er primært til undervisning. Alt andet har lavere prioritet. Det betyder i praksis, at I bedes gemme spil, facebook, film osv., til I kommer hjem. Under ingen omstændigheder må forbindelsen benyttes til download af større datamængder til privat brug, eksempelvis filmklip.

Vi logger al trafik på vores netværk og holder øje med, om der er brugere, der har et uforholdsmæssigt højt forbrug af vores net. Hvis det vurderes, at du bruger for meget af vores net, vil du blive bedt om at forklare dit forbrug eller at slukke for diverse tjenester på din enhed.

Nettet må ikke benyttes til irrelevante aktiviteter i timerne (vi modtager uden spørgsmål anmeldelse af sådanne aktiviteter fra dine lærere).

Du er forpligtet til at anvende et opdateret antivirussystem på computeren.

Ved mistanke om overtrædelse af disse regler vil adgangen til det trådløse netværk blive lukket, midlertidigt eller permanent.

Politik for e-mail på Tørring Gymnasium

Alle elever og ansatte på Tørring Gymnasium får en mailadresse. Det er en Gmail, med domænet @toerring-gym.dk

Som ved brug af nettet i øvrigt så er den alt overskyggende regel også her: Opfør dig ordentligt.

E-mail betragtes som omfattet af den almindelige brevhemmelighed, med de undtagelser, som nævnes nedenfor.

E-mail kan benyttes frit til normal brevkommunikation. Brevene behøver altså ikke omhandle emner, der er skolen vedkommende.

Grelle tilfælde vil blive politianmeldt.

Undtagelser i brevhemmeligheden:

It-vejlederne har ved mistanke om misbrug ret til uvarslet at lukke en brugers konto og foretage en gennemgang af brugerens postkasse og øvrige private mapper på Google Apps.

IT-vejlederne er pålagt tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der erfares under en sådan gennemgang. Tavshedspligten omfatter dog ikke forhold af kriminel karakter.